Ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos

3
Mga nilalaman
1. Ang sangkatauhan ba ay may mga solusyon?
2. Anong Ebanghelyo ang ipinangaral ni Jesus?
3. Kilala ba ang kaharian ng Diyos sa Lumang Tipan?
4. Itinuro ba ng mga Apostol ang Ebanghelyo ng
Kaharian?
5. Ang mga mapagkukunan sa labas ng Bagong Tipan
ay nagturo sa kaharian ng Diyos
6. Greco-Roman simbahan turuan ang kaharian ay
mahalaga, ngunit…
7. Bakit ang kaharian ng Diyos
Impormasyon Sa Pakikipag-Ugnay

 

 

Ang Ebanghelyo ng
Kaharian ng Diyos

Posted in Tagalog