Blog Archives

Egzakteman ki kado espirityèl nou genyen

Tribye kado esp! Pwoblèm ke Kretyen yo fè fas se tantasyon pou yo fokis sou kado espirityèl yo resevwa konsa yo sèlman chache sèvi kote yo santi ke yo gen don pou sapa konsa kado espirityèl yo travay? (Calamian Tagbanwa)

Posted in Calamian Tagbanwa