Blog Archives

Kahugpongang kaputli taliwala sa makasasalang

Nagbulag kasagarang giila! Kinaugalingong pagpalain naglakip sa usa ka pasalig sa tawo ngadto sa diosnong sumbanan sa pamatasani nagbansay sa kinaugalingong pagpalain sa dihang? (Central Sinama) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Central Sinama
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.