Blog Archives

Mahino kiate koe kuopau ke tomu’a mahino’i

Ekita peamo kame! Kakai te nau fakaha ko sisu kalaisi ko e tangata lelei ko e faiako lelei pea ko e palofita ‘a e ‘tuao e ngaahi me’a kotoa ko eni ‘oku matu’aki mo’oni? (Chru) Gospel of the Kingdom of

Posted in Chru