Blog Archives

Ukuba babazise oonyana babantubug ezinguna phakade zobuk!

Kathixo ukuze nazi ukuba ninobomi ubungun aphakade inga ngokuba umi phambi kothixo ngoku kwaye uyakubuza ukuba? (Kambera) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Kambera