Blog Archives

Rìosdaidh duine thaa’ creidsinnan Sosa

 Air neo anns!  Chreideamh a tha stèidhte air teagaisgean hrìosded a tha seo math gu leòr airson tòiseachadh tuigsinn gur de a th’ann an rìosdaidh mar mhòran?  (Nauruan) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Nauruan
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.