Dapat mong Pagmasdan banal na araw ng Diyos o diyablo pista opisyal?

banal na araw kumpara sa tanyag na mga bakasyon

Ng maraming mga grupo ng taong magpahayag ng Kristiyanismo, halos lahat obserbahan ang ilang mga pista opisyal o Banal na Araw.

Dapat mong obserbahan ng Diyos Banal na mga Araw o diyablo pista opisyal?

Tila tulad ng isang madaling tanong na may isang madaling sagot. At para sa mga gustong maniwala sa Biblia, sa halip ng iba’t-ibang mga madla, ito ay.

Dapat mong Pagmasdan banal na araw ng Diyos o diyablo pista opisyal? 

Posted in Tagalog
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.