Hain ba ang Tinuod nga Kristohanong Simbahan Karon?

Unsa nga Simbahan ba Padayon?

Linibo sa mga Simbahan ug mga Binilyon sa mga Tawo

Adunay liboan ka mga grupo sa mga mayor nga mga kalainan sa doktrina nga nag-angkon nga bahin sa simbahan ni Kristo. Daghan kanila ang seryoso sa paghisgot mahitungod sa ecumenical panaghiusa. Duha ka bilyon ang mga tawo nga gituohan nga kabahin sa mga iglesia. Ang usa ka kaylap nga simbahan ang tinuod nga Kristohanong simbahan?

Hain ba ang Tinuod nga Kristohanong Simbahan Karon?

Posted in Cebuano
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.