Mahino kiate koe kuopau ke tomu’a mahino’i

Ekita peamo kame!

Kakai te nau fakaha ko sisu kalaisi ko e tangata lelei ko e faiako lelei pea ko e palofita ‘a e

‘tuao e ngaahi me’a kotoa ko eni ‘oku matu’aki mo’oni?

(Chru) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Chru