MGA BALITA NG PROPESIYA NG BIBLIYA (Bible News Prophecy-Tagalog) Jan-Mar 2013

BNP Cover JanMar - Tagalog

Download pdf: MGA BALITA NG PROPESIYA NG BIBLIYA January-March 2013 edition.

Sa Isiyung Ito:

3 Ipatuloy Ang Ano? Ang Patuloy ng Iglesya ng Diyos ay kamakailan noon ay bago na bilang isang nag-iral na korporasyon, ngunit ang Iglesya ng Diyos ay nag-patuloy mula sa Mga Gawa kabanata 2. Patuloy ang ano?

8 Babala Ni Habakuk Ay Para Ating Panahon Halos noong 2400 na taon, ang Propeta na Hebreo na si Habakuk ay naispirado ng Diyos na sumulat ng mga mensahe. Ito nga ba ay para sa ating panahon? Ano ang
mga pagsasanga?

10 Lahat Ay Tungkol Sa Pag-Ibig Ito ay buod ng sinangunang opisiyal na sermon ng Patuloy ng Iglesya ng Diyos.

13 Nais Ng Germany Na Ibalik Ang Kanilang Ginto Pinakita sa Propesiya ng Bibliya na Ang Hari ng Hilaga ay makukukha ang ginto. Gusto ng Germany na ibalik ang ginto ngayon.

14 Araw ng mga Puso: Dapat Bang Obserbahan Ito Ng Mga Kristiyano? Saan ang pinanggalingan ng Araw ng mga Puso? Ano ang ilan sa mga pagsasanga upang obserbahan ang mga ito?

22 2012: Taon Ng Mantinding Panahon? Ayon sa mga iba-iba na meteorolohista, 2012 ay ang pinakamainit at pinakamatindi na taon na talaan sa maraming lugar.

23 Gaano Kadalas Na Dapat Tayong Makibahagi sa HAPUNAN NG PANGINOON?

27 Mga Araw Ng Tinapay Na Walang Lebadura

Panakip sa Likod: Anong Bago? Narito ang ilan sa mga pagpapaunlad na may kaugnayan sa Patuloy ng Iglesya ng Diyos.

Posted in Tagalog
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.