Blog Archives

Kay ang tanan nga tawo nagpakasala kag

3 MAKATALANHAGA 1. Ining pangamuyo ukon iban man nga sahi sang? 2. Ini nga pangamuyo isa lang ka paagi sa pagpahayag? 3. Pagpasalamat sa Iya sa paghatag niya sang kaluwasan sa imo? 4. Nagkuha sang silot para sa akon agud

Posted in Hiligaynon

Við höfum öll gert hluti sem eru Guði vanþóknanlegir

3 EILÍFUR 1. Krossinum og tók sig refsinguna sem við höfðum? 2. Pann sem þekkti synd gjörði að synd? 3. Með því að taka á sig refsinguna sem við höfðum wus unnið til? 4. Guð aflaði dauða sínum fyrirgefningar veraldarinnar?

Posted in Chamorro

Ndingayifumana njani injongo inkoliseko ebomini

3 YEBHAYIBHILE 1. Gokuqinisekileyo ukung abinant singiselo onke? 2. Waye enobutyebi obun gumman galiso enobulumko? 3. Iigadi ezazibumonela ubukumkani okona kutya nezona ezinxilisayo? 4. Ngamhla uthile na enqwenelwa yintliziyo uyayifumana? 5. Nangona kukho ubomi esinobubona ngaba kutheni kukho ngamehlo ngemizwa

Posted in Palauan

Kay ang tanan nga tawo nagpakasala kag

3 MAKATALANHAGA 1. Ining pangamuyo ukon iban man nga sahi sang? 2. Ini nga pangamuyo isa lang ka paagi sa pagpahayag? 3. Pagpasalamat sa Iya sa paghatag niya sang kaluwasan sa imo? 4. Nagkuha sang silot para sa akon agud

Posted in Hiligaynon

Ang Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios

3 MGA SULOD 1. Ang katawhan ba adunay mga solusyon? 2. Unsa nga Ebanghelyo ang giwali ni Jesus? 3. Nailhan ba ang Gingharian sa Dios sa Daang Tugon? 4. Gitudlo ba sa mga Apostoles ang Ebanghelyo sa Gingharian? 5. Ang

Posted in Bicol

Ti Ebanghelio ti Pagarian ti Dios

3 LINAON TI LINAON 1. Adda kadi dagiti solusion ti sangatauan? 2. Ania nga Ebanghelio ti inkasaba ni Jesus? 3. Naam-ammo kadi ti Pagarian ti Dios iti Daan a Tulag? 4. Insuro kadi dagiti Apostol ti Ebanghelio ti Pagarian? 5.

Posted in IIocano

Ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos

3 Mga nilalaman 1. Ang sangkatauhan ba ay may mga solusyon? 2. Anong Ebanghelyo ang ipinangaral ni Jesus? 3. Kilala ba ang kaharian ng Diyos sa Lumang Tipan? 4. Itinuro ba ng mga Apostol ang Ebanghelyo ng Kaharian? 5. Ang

Posted in Tagalog

Ang misteryo ng plano ng Diyos

2 Mga nilalaman 1. Ang plano ng Diyos ay isang misteryo sa karamihan 2. Bakit ang paglikha? Bakit Ang Mga Tao? Bakit Si Satanas? Ano ang katotohanan? Ano ang mga misteryo ng pahinga at kasalanan? 3. Ano ang itinuturo ng

Posted in Tagalog

Ti Misterio ti Plano ti Dios

2 Dagiti Linaon 1. Ti Plano ti Dios ket Misterio iti Kaaduan 2. Apay a Naparsua? Apay a Tattao? Apay a ni Satanas? Ania ti Kinapudno? Ania dagiti Misterio ti Panaginana ken Basol? 3. Ania ti Isursuro dagiti Relihion iti

Posted in IIocano

Ang Misteryo sa Plano sa Dios

Mga sulod 1. Ang Plano sa Dios usa ka Misteryo sa Kadaghanan 2. Nganong ang Paglalang? Nganong Tawo? Ngano si Satanas? Unsa ang Kamatuoran? Unsa ang mga Misteryo sa Kapahulayan ug Sala? 3. Unsay Gitudlo sa mga Relihiyon sa Kalibotan?

Posted in Cebuano
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.