Blog Archives

Ang Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios

3 MGA SULOD 1. Ang katawhan ba adunay mga solusyon? 2. Unsa nga Ebanghelyo ang giwali ni Jesus? 3. Nailhan ba ang Gingharian sa Dios sa Daang Tugon? 4. Gitudlo ba sa mga Apostoles ang Ebanghelyo sa Gingharian? 5. Ang

Posted in Bicol

Ti Ebanghelio ti Pagarian ti Dios

3 LINAON TI LINAON 1. Adda kadi dagiti solusion ti sangatauan? 2. Ania nga Ebanghelio ti inkasaba ni Jesus? 3. Naam-ammo kadi ti Pagarian ti Dios iti Daan a Tulag? 4. Insuro kadi dagiti Apostol ti Ebanghelio ti Pagarian? 5.

Posted in IIocano

Ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos

3 Mga nilalaman 1. Ang sangkatauhan ba ay may mga solusyon? 2. Anong Ebanghelyo ang ipinangaral ni Jesus? 3. Kilala ba ang kaharian ng Diyos sa Lumang Tipan? 4. Itinuro ba ng mga Apostol ang Ebanghelyo ng Kaharian? 5. Ang

Posted in Tagalog

Ang misteryo ng plano ng Diyos

2 Mga nilalaman 1. Ang plano ng Diyos ay isang misteryo sa karamihan 2. Bakit ang paglikha? Bakit Ang Mga Tao? Bakit Si Satanas? Ano ang katotohanan? Ano ang mga misteryo ng pahinga at kasalanan? 3. Ano ang itinuturo ng

Posted in Tagalog

Ti Misterio ti Plano ti Dios

2 Dagiti Linaon 1. Ti Plano ti Dios ket Misterio iti Kaaduan 2. Apay a Naparsua? Apay a Tattao? Apay a ni Satanas? Ania ti Kinapudno? Ania dagiti Misterio ti Panaginana ken Basol? 3. Ania ti Isursuro dagiti Relihion iti

Posted in IIocano

Ang Misteryo sa Plano sa Dios

Mga sulod 1. Ang Plano sa Dios usa ka Misteryo sa Kadaghanan 2. Nganong ang Paglalang? Nganong Tawo? Ngano si Satanas? Unsa ang Kamatuoran? Unsa ang mga Misteryo sa Kapahulayan ug Sala? 3. Unsay Gitudlo sa mga Relihiyon sa Kalibotan?

Posted in Cebuano

Ang Misteryo ng Plano ng Diyos

Mga nilalaman 1. Ang Plano ng Diyos ay isang Misteryo sa Karamihan 2. Bakit ang Paglikha? Bakit Tao? Bakit si Satanas? Ano ang Katotohanan? Ano ang mga Misteryo ng Pahinga at Kasalanan? 3. Ano ang Itinuturo ng mga Relihiyon sa

Posted in Filipino

Ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos

Bakit hindi malulutas ng tao ang mga problema nito? Alam mo ba na ang una at huling mga bagay na ipinakita ng Bibliya na ipinangaral ni Jesus tungkol sa pag-aalala ng ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos? Alam mo ba na

Posted in Filipino

Ang Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios

Ngano nga dili masulbad sa tawo ang mga problema niini? Nahibal-an ba nimo nga ang una ug katapusan nga mga butang nga gipakita sa Bibliya nga giwali ni Jesus bahin sa Maayong Balita sa Gingharian sa Dios? Nahibal-an ba nimo

Posted in Cebuano

Dapat mong Pagmasdan banal na araw ng Diyos o diyablo pista opisyal?

banal na araw kumpara sa tanyag na mga bakasyon Ng maraming mga grupo ng taong magpahayag ng Kristiyanismo, halos lahat obserbahan ang ilang mga pista opisyal o Banal na Araw. Dapat mong obserbahan ng Diyos Banal na mga Araw o

Posted in Tagalog
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.