Blog Archives

pagsasalin ng wika

Ang impormasyon dito ay isinalin mula sa Ingles materyales wika upang maabot ang mas maraming hangga’t maaari (Mateo 24:14; 28: 19-20. Habang ang mga tagapagsalin ay maingat upang maayos isalin, dahil sila ay karaniwang ay hindi miyembro ng Patuloy iglesia

Posted in Tagalog

Ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos

3 Mga nilalaman 1. Ang sangkatauhan ba ay may mga solusyon? 2. Anong Ebanghelyo ang ipinangaral ni Jesus? 3. Kilala ba ang kaharian ng Diyos sa Lumang Tipan? 4. Itinuro ba ng mga Apostol ang Ebanghelyo ng Kaharian? 5. Ang

Posted in Tagalog

Ang misteryo ng plano ng Diyos

2 Mga nilalaman 1. Ang plano ng Diyos ay isang misteryo sa karamihan 2. Bakit ang paglikha? Bakit Ang Mga Tao? Bakit Si Satanas? Ano ang katotohanan? Ano ang mga misteryo ng pahinga at kasalanan? 3. Ano ang itinuturo ng

Posted in Tagalog

Dapat mong Pagmasdan banal na araw ng Diyos o diyablo pista opisyal?

banal na araw kumpara sa tanyag na mga bakasyon Ng maraming mga grupo ng taong magpahayag ng Kristiyanismo, halos lahat obserbahan ang ilang mga pista opisyal o Banal na Araw. Dapat mong obserbahan ng Diyos Banal na mga Araw o

Posted in Tagalog

Ang Mabuting Balita ng Kaharian ng Diyos

Ang Mabuting Balita ng Kaharian ng Diyos Ito ang solusyon! Bakit hindi kayang lutasin ng sangkatauhan ang mga problema nito? Alam mo ba na ang una at huling mga bagay na ipinakikita ng Bibliya na ipinangaral ni Panginoong Jesus ay

Posted in Tagalog

Saan nandoon ang tunay na Kristyano simbahan ngayon?

Alin Simbahan Gusto Magpatuloy? Libo-libong mga Simbahan at Bilyong Tao May mga libu-libo ng mga grupo sa mga pangunahing doktrina pagkakaiba na-claim na maging bahagi ng iglesia ni Cristo. Marami sa kanila ay sineseryoso pakikipag-usap tungkol ekumeniko pagkakaisa. Dalawang bilyong tao ay

Posted in Tagalog

KURSO SA PAG-ARAL NG BIBLYA

KURSO SA PAG-ARAL NG BIBLYA   1 Aralin: Bakit Pag-Aralan Ang Bibliya?   Bob Thiel, Editor na Hepe Nalathala noong 2013 mula sa Pagpatuloy ng Iglesya ng Diyos Panguna: Itong kurso ay batay sa mga personal na pagsusulatan kurso na

Posted in Tagalog

MGA BALITA NG PROPESIYA NG BIBLIYA (Bible News Prophecy-Tagalog) Oct-Dec 2013

MGA BALITA NG PROPESIYA NG BIBLIYA  Oct-Dec 2013 Sa Isiyung Ito: 3 Ang Mga Sampung Utos Na Masailarawan Ang Pag-ibig, Pagsuway Nito ay Masama? Pakiramdam ng mga tao na ang Mga Sampung Utos ay isang abala. Ito ba ang tinuro

Posted in Tagalog

MGA BALITA NG PROPESIYA NG BIBLIYA (Bible News Prophecy-Tagalog) Jan-Mar 2013

Download pdf: MGA BALITA NG PROPESIYA NG BIBLIYA January-March 2013 edition. Sa Isiyung Ito: 3 Ipatuloy Ang Ano? Ang Patuloy ng Iglesya ng Diyos ay kamakailan noon ay bago na bilang isang nag-iral na korporasyon, ngunit ang Iglesya ng Diyos ay nag-patuloy

Posted in Tagalog

Paglalahad ng Mga Paniniwala ng Patuloy na Iglesya ng Diyos

Makipaglaban ng masikap para ang pananampalataya ay hatidin sa pamamagitan ng mga santo, (Judas 3, NKJV). Patuloy (mula sa Filadelfia) kayong magmahalan (Mga Hebreo 13:1). Timtiman ag patuloy sa pagtuturo ng mga apostol (Mga Gawa 2:42 YLT). Ang layunin ng dokumentong ito

Posted in Tagalog
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.