Blog Archives

Kas ticībai kassaka ka būtībā nebūs

Tūkstoš gadeiir saukti! Pilnīgi atšķirīgs no viedokļa par pirms tūkstošgades periodu kas saka atnākšana notiks pirms tūkstošgades valdīšanas laika un to? (Busa) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Busa
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.