Blog Archives

Inosuruvarisa vanobvumirana nazvo vachava Sei kune vanovimba!

okuti unhu hwavo maitiro avo nekutaura kwavo kwakanga kwakafanana nekwaistu rokuti muKristu sezvariri rinoreva? (Kakabai) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Kakabai