Blog Archives

Fiafitɔwo ŋubiãlawo ahatsunolawo vlodolawo Gbãtɔwo fia nu be!

Bakwa batampile ukwitwa abenaku imilimo ya pamulandu wa kuti imisango ificitwa ne nsoselo shabo fyapalile? (Kanasi) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Kanasi