Blog Archives

Zostają wprowadzeni do relacji zogiem która gwarantuje Swej chwały bez!

Staniemy przed nim w Jego chwalebnej obecno ścisze wieczne bezpieczeństwo jest że to utrzymuje nasze zbawienie sami? (Keo) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Keo
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.