Blog Archives

Kombenë borxhe serioze duke përfshirë

Dyja palët e shohin perëndinë si një serëndi absolutisht sovran të gjithëpushtetshëm të gjithëditshëm të kudondodhshëm të shënjtëtë drejtë dhe të paanë? (Lo-Toga) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Lo-Toga
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.