Blog Archives

Giốngnhư tiachớp từbên nàysang bênkia bầutrời Thờ của ôngcó!

Eheqîyek dikin em li bexşandina wan digerin ku têkilî ji nû ve çak kirin nehatî dayîn lewra yek kesek heq dike ku were bexşîn? (Muong) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Muong
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.