Blog Archives

Diyazenza nje izinto ezingalunganga

 Ngoko ke ndaku!  Akanakundisa esihogweni kuba ndingaphili nge maxesha ngamanye bantu abaya esihogweni ngabo benza ezimbi abafana nabaphatha?  (Pohnpeian) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Pohnpeian
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.