Blog Archives

Ko e Ongoongolelei ʻo e Puleʻanga ʻo e ʻOtuá

 Ko e founga ia!  ʻOku ke fakatokangaʻi nai naʻe pehe ʻe Sisu he ʻikai lava ke hoko ʻa e ngataʻanga kae ʻoua kuo malangaʻi ʻa e Puleʻanga ʻo e ʻOtua ki mamani ko ha fakamoʻoni?  (Tongan) Gospel of the Kingdom

Posted in Tongan