Dihne boostal včloveku zavedno kerjemeso Dni bo sto dvajse!

Nekateri razlagajo vrstico ojzesova knjiga tako da ljudje praviloma ne bodo živeli ve čo potopu se je življenjska doba začela drastično krajšati?

(Ngiyambaa) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Ngiyambaa
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.