Kiekvienas pagaltva rkąpirmao vėliautie kurie Unatu i le mata!

Lenei lalolagi vaaiga foi o le manaia o le alu a’e o le lao nei mea uma

e faasino i Le na fausia, o le tua?

(Garawa) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Garawa
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.