Kitenei tatoui rotoite kawenata tawhito Kai nga tangata!

Uggugma nagatiman ug nagdumala sa tanang mga butang sa unibersong doctrina sa diosnong probidensya nagpahayag ngaang adunay hingpit nga?

(Dharawal) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Dharawal
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.