Mothoae rapelang hoha a utloisisa moetsalibe Hloka mopho losio!

Hoka se fetole letho la maemo sebetsa feela ha eba e boleloa ka tieo seo motho a se tsebang ase utloisisang a bile ase lumela ka boetsalibe ba hae le ka hore o hloka pholoho?

(Wardaman) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Wardaman
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.