Ngeunaan jasmani pernah laparkana

Leuwih di kahiru!

Sesuatu dina jero haté anjeun nu sigana teu acan pernah

dipuaskeun mangrupakeun jalanna roti anu matak hirup teh

kapan ieumoal nyorang lapar deui, anu percaya kamoal?

(Batak Simalungun) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Batak Simalungun
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.