pagsasalin ng wika

Ang impormasyon dito ay isinalin mula sa Ingles materyales wika upang maabot ang mas maraming hangga’t maaari (Mateo 24:14; 28: 19-20. Habang ang mga tagapagsalin ay maingat upang maayos isalin, dahil sila ay karaniwang ay hindi miyembro ng Patuloy iglesia ng Dios, maunawaan na doon ay maaaring maging ng ilang mga misinterpretations ng impormasyon. Kung ang isang bagay ay hindi mukhang karapatan o ay hindi malinaw, mangyaring kumonsulta sa orihinal na pinagmulan Ingles, sa www.ccog.org.

Posted in Tagalog
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.