Ang misteryo ng plano ng Diyos

2
Mga nilalaman
1. Ang plano ng Diyos ay isang misteryo sa karamihan
2. Bakit ang paglikha? Bakit Ang Mga Tao? Bakit Si Satanas? Ano ang katotohanan? Ano ang mga misteryo ng pahinga at kasalanan?
3. Ano ang itinuturo ng mga relihiyon sa mundo?
4. Bakit Pinapayagan Ng Diyos Ang Pagdurusa?
5. Bakit Ka Ginawa Ng Diyos?
6. Mayroong isang pangmatagalang plano
7. Pagtatapos Ng Mga Komento
Higit pang impormasyon

 

Ang misteryo ng plano ng Diyos

Posted in Tagalog
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.