Blog Archives

Koncatan Ing Kamulyaning Allah

Nindakaken sadaya samukawis! Ekasanipun kita lumawan dhumateng Gusti ingkang langgeng, mila namung paukuman langgeng ingkang pantes kita tampi? “(Kapampangan) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Kapampangan
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.