Koncatan Ing Kamulyaning Allah

Nindakaken sadaya samukawis!

Ekasanipun kita lumawan dhumateng Gusti ingkang langgeng, mila namung paukuman

langgeng ingkang pantes kita tampi?

(Kapampangan) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Kapampangan