Mga butang usaka pangdumala usa ka sistem Ensasyon ang balaa!

Nahisalaag wala gitumbok ingon nga mga anak sang nagsulti kanato nga sa wala pa kita maluwas

kita sa kinaugalingon mga hingtungdan sa kapungot?

(Caluyanon) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Caluyanon