Ang Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios

Ngano nga dili masulbad sa tawo ang mga problema niini?
Nahibal-an ba nimo nga ang una ug katapusan nga mga butang nga gipakita sa Bibliya nga giwali ni Jesus bahin sa Maayong Balita sa Gingharian sa Dios?
Nahibal-an ba nimo nga ang Gingharian sa Dios mao ang gipasiugda sa mga apostoles ug sa una nga nagsunod kanila?
Ang Gingharian ba sa Diyos ang persona ni Jesus? Ang gingharian ba sa Dios nga si Jesus nagkinabuhi sa Iyang kinabuhi karon? Ang Gingharian ba sa Diyos ang pila ka lahi sa umaabot nga gingharian? Motuo ka ba sa gitudlo sa Bibliya?
Unsa ang usa ka gingharian? Unsa man gyud ang Gingharian sa Diyos? Unsa ang gitudlo sa Bibliya? Unsa ang gitudlo sa unang Kristohanong simbahan?
Nahibal-an ba nimo nga ang katapusan dili moabut hangtud ang Gingharian sa Dios giwali sa kalibutan ingon usa ka saksi?

Link: Ang Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios

Posted in Cebuano
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.