Blog Archives

Ang Misteryo ng Plano ng Diyos

Mga nilalaman 1. Ang Plano ng Diyos ay isang Misteryo sa Karamihan 2. Bakit ang Paglikha? Bakit Tao? Bakit si Satanas? Ano ang Katotohanan? Ano ang mga Misteryo ng Pahinga at Kasalanan? 3. Ano ang Itinuturo ng mga Relihiyon sa

Posted in Filipino

Ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos

Bakit hindi malulutas ng tao ang mga problema nito? Alam mo ba na ang una at huling mga bagay na ipinakita ng Bibliya na ipinangaral ni Jesus tungkol sa pag-aalala ng ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos? Alam mo ba na

Posted in Filipino
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.