Ang Misteryo ng Plano ng Diyos

Mga nilalaman
1. Ang Plano ng Diyos ay isang Misteryo sa Karamihan
2. Bakit ang Paglikha? Bakit Tao? Bakit si Satanas? Ano ang Katotohanan?
Ano ang mga Misteryo ng Pahinga at Kasalanan?
3. Ano ang Itinuturo ng mga Relihiyon sa Mundo?
4. Bakit Pinahihintulutan ng Diyos ang Pagdurusa?
5. Bakit Ka Ginawa ng Diyos?
6. Mayroong Pangmatagalang Plano
7. Pangwakas na mga Komento
Karagdagang informasiyon

 

Ang Misteryo ng Plano ng Diyos

Posted in Filipino
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.