Ikaw kinahanglan nga Bantayan Balaan nga Adlaw sa Dios o demonyohanong holidays?

Balaan nga Adlaw vs. Popular Holidays

Sa daghang mga grupo nga nangangkon nga Kristiyano, halos tanan nga pagtuman sa pipila ka mga holidays o Balaan nga Adlaw.

Angay ba kamo sa pagtuman sa Dios Balaan nga Adlaw o demonyo holidays?

Kini daw sama sa usa ka sayon nga pangutana uban sa usa ka sayon nga tubag. Ug alang niadtong andam nga motuo sa Biblia, sa baylo nga nagkalain-laing mga panon sa katawhan, kini mao ang.

 

Ikaw kinahanglan nga Bantayan Balaan nga Adlaw sa Dios o demonyohanong holidays?

Posted in Cebuano
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.